19. Mar, 2016

کوتاه از نوروز، رسم زیبای ما فلات نشینان

بعد از پشت سر گذاشتن زمستان سرد و کرخت، چه خوش نسیمی میوزد از میان درختان و کوه ها و دشت های فلات زیبایمان ایران. عطر گلها و شکوفه ها، خبر از بهار زیبا و نو شدن و تازگی میدهد و چه زیبا رسمی است نوروز و عیدانه مان در کنار هفت سین و دید و باز دید

شور و حال نوروز همیشه در دلم، نوستالوژی های کودکی را زنده میکند، لباس و کفش نو و عیدی گرفتن و مهمانی رفتن و شیرینی و تنقلات همراه با لبخند و بوسه بزرگترها بر گونه ام. دورم از ایران اما دلم پرمیکشد برای لحظه ای در ان حال و هوا بودن. کنار بزرگتر ها نشستن و حافظ خواندن، خاطره شنیدن و خندیدن

از همه بهتر، رسم بخشش و بخشیده شدن عجب رسمی است، کدورت ها را دور ریختن و تازه شدن و شستن تنگ اب درون دلمان از هر سیاهی و کینه و پلشتی. با یک رو بوسی و لبخند تیرگی ها را زدودن و دوستی ها را از سر گرفتن

چه زیباست جویا شدن احوال یکدیگر به بهانه نوروز، شاد کردن تنها دلی در گوشه ای از دنیا، از راه دور حتی با یک پیام کوتاه

چه بی بدیل است پر نور کردن چراغ خانه ای که فقر و کم بضاعتی کم نورش کرده با مبلغی یا کیسه ای برنج یا  جعبه ای شیرینی تا همه شیرین کام باشند در نوروز و بهار طبیعت

بر خود ببالیم که چه غنی فرهنگی داریم ما فلات نشینان

 

تندرستی تان پایدار، دست نیافتنی هایتان در دسترس، نوروزتان پیروز و خجسته باد

شاگرد تنبل